ประกาศเกณฑ์การแข่งประเภทต่างๆ ในงาน openhouse ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

เกณฑ์การแข่งการแข่งขันจรวดขวดน้ำประเภทแม่นยำ เกณฑ์…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุณาคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อโหลดไฟล์ Google Dive ht…

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศตารางสอบของนักเรียนโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นมั…

อ่านเพิ่มเติม