ปรัชญาของโรงเรียน     


“สุสิกโข ลภเตปัญญํ ผู้ศึกษาดี ย่อมมีปัญญา”

คำขวัญประจำโรงเรียน

” หมั่นศึกษา  พัฒนาสร้างตน   ช่วยสังคมทุกเมื่อ “


สีประจำโรงเรียน

เทา – แดง