ที่อยู่
ที่ตั้ง  25   หมู่ 12  บ้านสันติสุข  ตำบลท่าช้างคล้อง   อำเภอผาขาว  จังหวัด  เลย  42240 โทร 042-818-074, แฟกซ์ 042-818-075,

E-Mail: santi_school@hotmail.com, website: http://www.santischool.ac.th

Facebook Fanpage:  https://www.facebook.com/santischoolLoei/

วันและเวลาเปิดทำการ
วันจันทร์—วันศุกร์: 08:00น.–16:30น.